Databáze objektů - Fortifikace.net
Hlavní nabídka\ Databáze objektů1) Jak se registrovat.
a/ Při registraci musíte vyplnit pole jméno, příjmení, e-mail, přihlašovací jméno a heslo.
b/ Za každou položkou je zaškrtávací pole, pokud je zaškrtnuto, tak se bude ve Vašem profilu tato položka zobrazovat.
c/ Na konci registrace musíte zaškrtnout souhlas s pravidly.
d/ V případě, že zaškrtnete zasílání informačního e-mailu o nových objektech na e-mail.

e/ Nesmyslné registrace (xxxx, hdhdhdhdhd a pod.) nejsou vůči provozovatelům i ostatním uživatelům férové a budou automaticky mazány.
2) Proč se registrovat.
Tím, že se registrujete, získáte přístup k přesnému polohovému určení jednotlivých objektů (GPS WGS84, povětšinou zjištěné nepřímo nad ortofotomapou) přímo v popisu objektu a nemusíte je tak složitě vyhledávat.3) Jaké jsou skupiny uživatelů.
a/ neregistrovaný: tomuto uživateli se zobrazují všechny informace kromě GPS pozic a objektů, které zatím nebyly uvolněny.
b/ registrovaný: je každý uživatel, který se registruje. Zobrazují se mu všechny objkety vč. GPS pozic, ale nezobrazují se mu objekty, které nebyly uvolněny široké veřejnosti.
c/ registrovaný s plnými právy: tomuto uživateli se zobrazuje vše (GPS + neuvolněné objekty) a může zadávat nové objekty. Toto oprávnění přiděluje administrátor.
d/ administrátor: má plná práva systému a může přidělovat práva jednotlivým uživatelům (b-d).4) Jak funguje vyhledávání.
Vyhledávat můžete buď chronologicky od nejnovějšího přidaného objektu, či podle parametrů nebo fulltextem.
a/ chronologicky: stisknutím tlačítka vyhledat bez další specifikace parametrů.
b/ podle parametrů: v jednotlivých polích zadáváte jednotlivé parametry, podle kterých systém objekty vyhledává. V případě, že nevyberete nic, tak vyhledávač zobrazí všechny objekty, které jsou v databázi.
c/ vyhledávání fulltextem: po zadání určitého slova najde vyhledávač všechny objekty, ve kterých je dané slovo uvedeno. Pokud není zadáno nic, tak se opět zobrazí všechny objekty.
d/ výsledky všech vyhledávání se automaticky řadí od nejnovějších k nejstarším.5) Jak se přidává objekt
a/ pokud nejste držitelem práv k přidávání objektů, využijte k prvotnímu kontaktu forum.fortifikace.net. b/ Název: název objektu. Prosím, respektujte zaběhnutá pravidla.
c/ Parametry objektu: parametry vybírejte dle uvedené nabídky.
d/ GPS: zadávejte s Loc:. Hypertextový odkaz na mapy.cz se následně generuje automaticky. Jiný formát GPS nefunguje. Za GPS je "Popis". Zde uvádějte stručný popis cílového objektu (např. objekt „A“, objekt „B“, objekt „C“ u oddílů PVOS).
d/ odkazy na internetu: v tomto poli uvádějte jiné zdroje či články, které se nalézají na internetu.
e/ stručný popis objektu: v tomto poli stručně popište vlastní objekt. Pro formátování používejte html tagy <br>,<b></b>,<i></i> ..atd.
f/ odkaz na diskusi zde vložte odkaz na diskusní vlákno na http://forum.fortifikace.net/
g/ obrázky: obrázky se uploadují s komentářem podobně jako ve fóru.


Administrace - Martin Korec, Petr Kunc, © Vexcore 2007